รับสมัครเจ้าหน้าที่บัญชี 1 ตำแหน่ง
 • 5 January 2021
 • 1391
 • 0
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกสามารถติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมค่าสมัครจำนวน 100 บาท ด้วยตนเองทุกวันทำ...
อ่านต่อ
เลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2564
 • 16 October 2020
 • 149
 • 0
ประกาศ รับสมัครเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2564 กดตรงนี้ ประกาศ รับสมัครเข้ารับเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจส...
อ่านต่อ
โครงการศึกษาดูงาน
 • 12 October 2020
 • 150
 • 0
รายละเอียดเพิ่มเติม กดตรงนี้ ประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิเข้าร่วมโครงการ(จับฉลาก) กดตรงนี้
อ่านต่อ
ประมูลเครื่องใช้สำนักงานจำนวน 4 รายการ
 • 28 September 2020
 • 139
 • 0
รายละเอียดเพิ่มเติม กดตรงนี้
อ่านต่อ
โครงการสานสัมพันธ์ "เกษียณสุขสันต์ ณ มหานคร"
 • 28 September 2020
 • 142
 • 0
รายละเอียดเพิ่มเติม กดตรงนี้
อ่านต่อ
ดูข่าวสารทั้งหมด