มอบเงินสงเคราะห์ศพ ให้แก่ ครอบครัว นายสุทธิพงศ์ชัย ธรรมมงคลชัย
 • 14 November 2019
 • 99
 • 0
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย และศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลเพชรบุรี จำกัด มอบเงินสง...
อ่านต่อ
มอบเงินสนับสนุนจัดซื้อ iPad
 • 14 November 2019
 • 75
 • 0
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลเพชรบุรี จำกัด  มอบเงินสนับสนุนจัดซื้อ iPad จำนวน 2 เครื่อง มูลค่า 28,000 บาท เพื่อพัฒนางาน...
อ่านต่อ
มอบเงินสงเคราะห์ศพ ให้แก่ ครอบครัว นายบุญช่วย สวัสดี
 • 14 November 2019
 • 89
 • 0
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย และศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลเพชรบุรี จำกัด มอบเงินสง...
อ่านต่อ
มอบเงินประกันกลุ่ม
 • 14 November 2019
 • 69
 • 0
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลเพชรบุรี จำกัด มอบเงินประกันกลุ่ม ให้ครอบครัว นางสาวธมลวรรณ  ชูชื่น  จำนวน 200,000 บาท...
อ่านต่อ
มอบเงินสงเคราะห์ศพ ให้แก่ ครอบครัว นายสุรพงษ์ กุลานุวัฒิ
 • 17 January 2019
 • 237
 • 0
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย และศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลเพชรบุรี จำกัด มอบเงินสง...
อ่านต่อ
ดูข่าวสารทั้งหมด