ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน พฤษภาคม 2564
 • 30 April 2021 16:24
 • 2
 • 0
ประชาสัมพันธ์ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 ร่วมตอบคำถาม กดตรงนี้
อ่านต่อ
ประชาสัมพันธ์ประจำเดือน เมษายน 2564
 • 30 March 2021 12:52
 • 146
 • 0
ประชาสัมพันธ์ประจำเดือน เมษายน 2564 ร่วมตอบคำถาม กดตรงนี้
อ่านต่อ
ประชาสัมพันธ์ประจำเดือน มีนาคม 2564
 • 24 February 2021 16:50
 • 116
 • 0
ประชาสัมพันธ์ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ร่วมตอบคำถาม กดตรงนี้
อ่านต่อ
ประชาสัมพันธ์ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564
 • 2 February 2021 13:53
 • 233
 • 0
  ประชาสัมพันธ์ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ร่วมตอบคำถาม กดตรงนี้ https://forms.gle/PiXMkwAcrkEVHPmW6    
อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
 • 2 February 2021 10:20
 • 241
 • 0
ขอให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ในวันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลเพชรบุรี จำกัด   โดยนำผลการตรวจร่างกายที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.
อ่านต่อ
รับสมัครเจ้าหน้าที่บัญชี 1 ตำแหน่ง
 • 5 January 2021 16:41
 • 1623
 • 0
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกสามารถติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมค่าสมัครจำนวน 100 บาท ด้วยตนเองทุกวันทำการ (วันจันทร์ถึงวันศุกร์) ระหว่างเวลา 09.00 -15.00 น. ณ สำนักงานสหกรณ์ ชั้น 4 อาคาร 60 พรรษา เลขที่ 53 ถนนรถไฟ ตำบลคลองกระแชง อำเ
อ่านต่อ
เลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2564
 • 16 October 2020 14:41
 • 209
 • 0
ประกาศ รับสมัครเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2564 กดตรงนี้ ประกาศ รับสมัครเข้ารับเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2564 กดตรงนี้ ประกาศ การใช้สิทธิเลือกตั้ง กดตรงนี้
อ่านต่อ
โครงการศึกษาดูงาน
 • 12 October 2020 13:23
 • 206
 • 0
รายละเอียดเพิ่มเติม กดตรงนี้ ประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิเข้าร่วมโครงการ(จับฉลาก) กดตรงนี้
อ่านต่อ
ประมูลเครื่องใช้สำนักงานจำนวน 4 รายการ
 • 28 September 2020 16:22
 • 201
 • 0
รายละเอียดเพิ่มเติม กดตรงนี้
อ่านต่อ
โครงการสานสัมพันธ์ "เกษียณสุขสันต์ ณ มหานคร"
 • 28 September 2020 16:15
 • 209
 • 0
รายละเอียดเพิ่มเติม กดตรงนี้
อ่านต่อ
โครงการออมประจำวันเกิด เนื่องในวันออมแห่งชาติ
 • 28 September 2020 16:06
 • 176
 • 0
รายละเอียดเพิ่มเติม กดตรงนี้
อ่านต่อ
การให้ทุนสวัสดิการส่งเสริมการศึกษา ประจำปี 2563
 • 27 August 2020 15:10
 • 186
 • 0
การให้ทุนสวัสดิการส่งเสริมการศึกษา ประจำปี 2563 (ดาวน์โหลด)
อ่านต่อ
การเพิ่ม-ลดหุ้น ประจำปี 2563
 • 27 August 2020 15:06
 • 113
 • 0
การเพิ่ม-ลดทุนเรือนหุ้น ประจำปี 2563 (ดาวน์โหลด)
อ่านต่อ
สมทบทุนกองทุนคนไข้อนาถา
 • 27 August 2020 15:00
 • 113
 • 0
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลเพชรบุรี จำกัด  บริจาคเงินสมทบทุน กองทุนคนไข้อนาถาโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี  จำนวน 10,000 บาท 
อ่านต่อ
มอบเงินสงเคราะห์ศพ ให้แก่ ครอบครัว นายสุทธิพงศ์ชัย ธรรมมงคลชัย
 • 14 November 2019 12:25
 • 265
 • 0
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย และศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลเพชรบุรี จำกัด มอบเงินสงเคราะห์ศพให้ครอบครัวนายสุทธิพงศ์ชัย  ธรรมมงคลชัย  จำนวน  1,018,885.18 บาท
อ่านต่อ
มอบเงินสนับสนุนจัดซื้อ iPad
 • 14 November 2019 12:18
 • 274
 • 0
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลเพชรบุรี จำกัด  มอบเงินสนับสนุนจัดซื้อ iPad จำนวน 2 เครื่อง มูลค่า 28,000 บาท เพื่อพัฒนางานบริการทางการแพทย์ ให้กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
อ่านต่อ
มอบเงินสงเคราะห์ศพ ให้แก่ ครอบครัว นายบุญช่วย สวัสดี
 • 14 November 2019 12:05
 • 317
 • 0
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย และศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลเพชรบุรี จำกัด มอบเงินสงเคราะห์ศพให้ครอบครัวนายบุญช่วย  สวัสดี จำนวน  1,015,723.18 บาท กองทุนสวสัดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย และศ
อ่านต่อ
มอบเงินประกันกลุ่ม
 • 14 November 2019 11:31
 • 251
 • 0
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลเพชรบุรี จำกัด มอบเงินประกันกลุ่ม ให้ครอบครัว นางสาวธมลวรรณ  ชูชื่น  จำนวน 200,000 บาท 
อ่านต่อ
มอบเงินสงเคราะห์ศพ ให้แก่ ครอบครัว นายสุรพงษ์ กุลานุวัฒิ
 • 17 January 2019 16:06
 • 499
 • 0
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย และศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลเพชรบุรี จำกัด มอบเงินสงเคราะห์ศพให้ครอบครัวนายสุรพงษ์  กุลานุวัฒิ จำนวน  1,024,237.24 บาท กองทุนสวสัดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย
อ่านต่อ
พิธีรับมอบป้ายสหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพมาตรฐานชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด
 • 17 January 2019 14:39
 • 275
 • 0
วันที่ 17 มกราคม  2562 นายแพทย์เอกโชติ  พีรธรรมานนท์ ประธานกรรมการดำเนินการ และคณะกรรมการดำเนินการ รับมอบป้ายสหกรณ์ออมทรัพย์ คุณภาพมาตรฐาน ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด โดย รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ  วงศ์สรรค์ 
อ่านต่อ
ประกาศ รายชื่อผู้สมัครเลือกตั้งคณะกรรมการ และผู้ตรวจสอบกิจการ
 • 16 November 2018 11:58
 • 386
 • 0
ประกาศ รายชื่อผู้สมัครเลือกตั้งคณะกรรมการ และผู้ตรวจสอบกิจการ คลิกตรงนี้
อ่านต่อ
รับรางวัลสหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพมาตรฐาน
 • 16 November 2018 10:47
 • 225
 • 0
หนังสือชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด เลขที่ ชสอ.28177/2561 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 คลิกตรงนี้
อ่านต่อ
ร่วมพิธีเปิดอาคารสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จำกัด แห่งใหม่
 • 12 November 2018 16:44
 • 369
 • 0
เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 นายประทีป  เทียนอิน  กรรมการดำเนินการ และ นายพินิจ ทองอ่อน ผู้จัดการ เป็นผู้แทนมอบของที่ระลึก และร่วมพิธีเปิดอาคารสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จำกัด แห่งใหม่
อ่านต่อ
ประกาศ รับสมัครคณะกรรมการและผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2562
 • 19 October 2018 15:54
 • 2083
 • 0
ประกาศ รับสมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินการประจำปี 2562 คลิกตรงนี้ ใบสมัคร คณะกรรมการดำเนินการ คลิกตรงนี้ ประกาศ รับสมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการประจำปี 2562 คลิกตรงนี้ ใบสมัคร  ผู้ตรวจสอบกิจการ คลิกตร
อ่านต่อ
จดหมายข่าวประจำเดือน
 • 25 September 2018 11:38
 • 170
 • 0
จดหมายข่าวประจำเดือน ตุลาคม 2561 จดหมายข่าวประจำเดือน พฤศจิกายน 2561
อ่านต่อ